วิธีการเรียนรู้การเล่นกลอง?

คำถามของการเรียนรู้การเล่นกลองเป็นเรื่องยากที่จะตอบอย่างแจ่มแจ้ง มือกลองเกือบทุกคนมีการเดินทางที่ยากลำบากจากพื้นฐานที่เรียบง่ายไปจนถึงโซโลที่น่าทึ่ง แต่ความลับของความสำเร็จมีอยู่: เล่นอย่างรอบคอบและสม่ำเสมอ และผลลัพธ์ก็ไม่นานนัก ในการเป็นมือกลองที่ยอดเยี่ยมคุณต้องทำงานในสามทิศทางคือการพัฒนา: ความรู้สึกของจังหวะ; อุปกรณ์ ความสามารถในการพูดโพล่งออกมา