สัตว์และดนตรี: อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสัตว์สัตว์ในหูดนตรี

เราไม่สามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนว่าสัตว์ชนิดอื่นได้ยินเสียงดนตรีได้อย่างไร แต่เราสามารถใช้การทดลองเพื่อกำหนดอิทธิพลของดนตรีประเภทต่างๆ สัตว์สามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงมากดังนั้นเมื่อฝึกกับพวกมันพวกมันมักจะทำงานกับเสียงความถี่สูง คนแรกที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับดนตรีและสัตว์สามารถเรียกว่านิโคลัส Nepomnyashchy