เล่นเปียโนได้อย่างไร? วิธีการคืนค่าทักษะการเล่นเปียโนหลังจากหยุดพักนาน

มันมักจะเกิดขึ้น - มีการเล่นโปรแกรมที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการศึกษาของโรงเรียนดนตรีจะได้รับและนักเปียโนบัณฑิตที่มีความสุขก็รีบกลับบ้านดีใจที่จะไม่มีคอนเสิร์ตทางวิชาการที่น่าตื่นเต้นการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนแบบทดสอบดนตรีที่ไม่คาดคิด บนเปียโน!