การเลือกเพลงด้วยหู: อัจฉริยะหรือทักษะ? คิด

มันเป็นความลับที่เด็ก ๆ หลายคนเรียนที่โรงเรียนดนตรีโดยไม่เชื่อมโยงอาชีพในอนาคตกับดนตรี อย่างที่พวกเขาพูดเพียงเพื่อตัวคุณเองสำหรับการพัฒนาร่วม แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ การสื่อสารกับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดนตรีมักจะพบกับปรากฏการณ์ที่ขัดแย้งกัน: เด็ก ๆ อ่านโน้ตได้อย่างอิสระจากแผ่นกระดาษเล่นงานคลาสสิกที่ซับซ้อนอย่างชัดเจนและในเวลาเดียวกันก็พบว่าเป็นการยากที่จะเลือกคลอ