วิธีการเรียนรู้การเล่นเครื่องสังเคราะห์เสียง?

วิธีการเรียนรู้ที่จะเล่นซินธิไซเซอร์และเข้าใจทุกอย่างด้วยตัวเอง? นั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้ ก่อนที่จะเริ่มการสนทนาของเราเราจะให้การตั้งค่าสองอย่างเท่านั้น ก่อนอื่นมีกฎสากลอยู่ข้อหนึ่ง: หากต้องการเรียนรู้วิธีเล่นกุญแจคุณต้องใช้เวลาหนึ่งวันและเริ่มเล่น