ความคิดที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับดนตรี

ความสุขคือผู้ที่ค้นพบความแข็งแกร่งเวลาและสติปัญญาในการปล่อยเพลงเข้ามาในชีวิตของเขา และผู้ที่ตระหนักถึงความสุขนี้ก็มีความสุขเป็นสองเท่า เขาจะใช้เวลานี้ - ชายคนนี้มีเหตุผล - ไม่อยู่ในวงชีวิตของค่าคงที่อากาศบันทึกซึ่งมีชื่อเป็นเพลง บุคคลจะยิ่งร่ำรวยขึ้นเมื่อเขาไม่เสียใจที่จะแบ่งปันกับเพื่อนบ้านของเขา